Telefon: +381 61 19 88 921

UDRUŽENJE DREŽNIČANA I JASENČANA BEOGRAD

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa: 11040 Београд, Ustanička 53, PAK 163942

Telefon: 061 / 19 88 921

Predsednik:           Dmitar Vukelić

Sekretar:                Slobodan Vukelić

E-mail:              Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

P L A N R A D A

 

UDRUŽENJA DREŽNIČANA I JASENČANA U BEOGRADU

 

za 2014.g.

 

 

 

1. RAD NA PODMLAĐIVANJU I ŠIRENJU ČLANSTVA UDRUŽENJA

a. uključivanje novih i mladih članova, povezivanje putem interneta

b. pronalaženje novih predstavnika Udruženja u gradovima širom Srbije

Nosioci: svi članovi U.O.

Rok: trajni zadatak

Sredstva: članarina

2. INTENZIVIRANJE SARADNJE I KOMUNIKACIJE SA ZAVIČAJEM

a. jačanje zajedništva, učešće u proslavama, pokretanje zajedničkih akcija, redovna komunikacija . . .

b. rad na pripremi i obezbeđenju sredstava za gostovanje SKUDD“Đurđevdan“ u narednom periodu

c. rad i aktivnosti na povezivanju opštine Voždovac sa Drežnicom i Jasenkom

Nosioci: Dmitar Vukelić, sarađuju članovi U.O. po posebnim programima

3. AKCIJA ZA PRONALAŽENJE „ZAVIČAJNE KUĆE“ U DREŽNICI ILI JASENKU

Nosioci: članovi U.O. u saradnji sa onima koji žele i mogu pomoći

Rok: do pronalaženja rešenja

4. POKRETANJE AKCIJE SKUPLJANJA POJEDINAČNIH DOBROVOLJNIH PRILOGA I UČESTVOVANJE NA KONKURSIMA ZA DOBIJANJE SREDSTAVA DPZ, NV i DO ZA OBNOVU CRKVE U DREŽNICI

 

Nosioci: Vukelić Dmitar, Radulović Siniša,Vukelić Gordana i Vukelić Slobodan

Sredstva: sredstva po konkursima, donacije i lični prilozi

Rok: do završetka obnove

5. REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA u Maju 2014.g.

Nosioci: Upravni odbor i Nadzorni odbor

Posle Skupštine održati će se

PROLEĆNO DRUŽENJE ČLANOVA UDRUŽENJA (NA KOŠUTNJAKU ILI NA ADI)

Nosioci: Vukelić Jovan, Trbović Nikola, Maravić Đorđe i Jovanović Branka

Rok: Maj 2014. g.

Sredstva: sponzorstva i donacije

6. ORGANIZIRANJE ZAJEDNIČKOG IZLETA ( po posebnom planu ako bude zainteresovanih)

Nosioci: Vukelić Rade, Zrnić Srećko, Maravić Milica

7. A) OBELEŽAVANJE GODIŠNJICE STRADANJA DREŽNIČANA I JASENČANA U KLEČKOJ JAMI KOD OGULINA

B) OBELEŽAVANJE STRADANJA DREŽNIČANA DANA 21.Nov. 1944g. I POKRETANJE INICIJATIVE ZA POSTAVLJANJE SPOMEN OBELEŽJA POVODOM OVOG STRADANJA.

Nosioci: Kosanović Lazar, Ivošević Đuka, Maravić Čedo i Maravić Dane

8. ORGANIZACIJA POSETE DREŽNICI I JASENKU ZA MALU GOSPOJINU ( UKLJUČITI NOVOSAĐANE I BAJMOČANE U ZAJEDNIČKU POSETU )

Nosioci: Vukelić Dmitar, Ćupurdija Branko, Ostojić Đurđa, Zalad Gordana i Mamula Pero

Sredstva: lična od učesnika i donacije

 

9. IZDAVAČKA DELATNOST

a. Izdavanje kalendara za 2015-tu godinu,

b. organizacione pripreme za izdavanje monografije Udruženja.

Nosioci: Siniša Radulović, Trbović Marijan, Kosanović Mirko, Zrnić Srećko,

Nikola (Rade) Maravić, Gordana Zalad, Bosnić Đuro

Rok: za kalendar: do Drežničke večeri u Novembru, a za monografiju do

proslave 25-te godišnjice rada Udruženja

Sredstva : Sponzori i članarina

10. ORGANIZACIJA DRUGARSKE VEČERI DREŽNIČANA I JASENČANA

Nosioci: Svi članovi U.O. ( po posebnom planu )

Rok: 08. Nov. 2014. g.

Sredstva: sponzori, članarina, lična sredstva

11. OSTALE REDOVNE AKTIVNOSTI

- ODRŽAVANJE RADA SAJTA UDRUŽENJA

- ORGANIZOVANJE DEŽURSTVA U PROSTORIJI UDRUŽENJA

- DRUŽENJA U SLOBODNO VREME,
- POSETE BOLESNIM ČLANOVIMA,

- HUMANITARNI RAD, MEĐUSOBNO POMAGANJE, JAČANJE ZAJEDNIŠTVA...

- PJEVAČKA GRUPA,

- REDOVNO AŽURIRANJE MATIČNE KNJIGE ČLANSTVA,

- NAPLATA ČLANARINE,

- IZDAVANJE ČITULJE PREMINULIMA...

 

 

U Beogradu, Februar 2014.

 

PREDSEDNIK

Dmitar Vukelić

 

 

UDRUŽENJE DREŽNIČANA I JASENČANA

Adresa sedišta
Beograd, Ustanička br. 53
Matični broj
07752296
PIB
105864705
Tekući računi
dinarski
180-1001210011259-32
devizni
180-1001210040702-70

SEKRETARIJAT

Predesednik
Dmitar Vukelić
Sekretar
Slobodan Vukelić
E-mail udruženja
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Statut

Statut Udruženja - 06.06.2009.

 

Planovi

Plan rada za 2010. godinu - 24.12.2009.

 

Izveštaji

---

 

Udruženje Drežničana i Jasenčana u Beogradu

(Pisano maja meseca 2004.g.)

U Beogradu i bližoj okolini danas živi oko 450 porodica Drežničana i oko 90 porodica poreklom iz
Jasenka.

Drežničani i Jasenčani, međusobno su se družili od naseljavanja u Beograd i okolinu.
Posle II Svetskog rata, bilo je dosta učesnika antifašističke borbe, pa su se i formalno družili sa Ličanima,
Goranima i Primorcima, učestvujući u raznim humanitarnim aktivnostima i na drugarskim večerima.

Početkom 1990. godine dogovoreno je da se osnuje Udruženje Drežničana u Beogradu, pa je 9. Maja 1991. godine održana osnivačka skupština Udruženja, na kojoj je donet statut i formalno osnovano udruženje građana.

Za prvog predsednika Udruženja izabran je Đuro Tomić – Bačvar, penzionisani potpukovnik, pilot. Pored ostalog, statutom je odlučeno da se osniva dobrovoljno zavičajno udruženje građana rodom i poreklom iz Drežnice, koji žive u Beogradu i okolini.

Osnovni ciljevi Udruženja su:

  • negovanje duhovnih i kulturnih vrednosti rodnog kraja
  • održavanje tradicionalnih veza između Drežničana koji borave izvan rodnog kraja i građana koji žive u Drežnici
  • organizovanje uzajamne pomoći, druženja i kulturno zabavne aktivnosti članova
  • organizovanje pomoći na obnovi i izgradnji objekata od opšteg interesa u rodnom kraju
  • pomoć članovima Udruženja u slučaju potrebe i niz drugih aktivnosti


Udruženje je vanstranačka, nevladina i neprofitabilna organizacija građana i registrovano je zvanično kao udruženje građana.

Na skupštini održanoj 24.10.1997. godine, Udruženju su se pridružili i Jasenčani, tako da je postalo
Udruženje Drežničana i Jasenčana u Beogradu, jer su se Drežničani i Jasenčani tradicionalno družili i u rodnom kraju.

Do sada je udruženje uspelo da se održi i da uspešno obavlja statutarne obaveze.
Izvršni odbor Udruženja sastaje se po pravilu jednom mesečno, najmanje jednom godišnje održavaju se i drugarske večeri članova Udruženja.

Nažalost, Udruženje ni danas nema svoj poslovni prostor, pa su se sastanci održavali u pojedinim prostorijama pojedinih zaposlenih članova, a zadnjih godinu dana sastajemo se u klub-restoranu Vite Vukelića, u Južnom Bulevaru 63.

Značajniji uspeh Udruženja je prikupljanje pomoći na obnovi i izgradnji Crkve u Drežnici, a 2001. godine nabavljena su i dva zvona za Crkvu. Pokušavamo se i dalje aktivirati na tom planu, ali imamo malo pomoći od institucija van Drežnice, pa i od naših ljudi u drugim krajevima i rasejanju.

Nažalost, prvi predsednik Đuro Tomić, preminuo je 1993. godine.
Posle njega za predsednika Udruženja izabran je Nikola Radulović, koji je i danas na tom zadatku.

Beograd, 5. Maj 2004.

 

 

Pristupnica

Pristupnicu za članstvo u Udruženju drežničana i jasenčana Beograd, možete preuzeti ovde.

pristupnica (45.7kB)

pristupnica (38.5kB)

Sačuvajmo nasleđe

Vaš kutak

Vaše priloge, predloge, vesti ili primedbe pošaljite na
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt Info

Udruženje Drežničana i Jasenčana Beograd

Adresa: 11040 Beograd, Ustanička 53
PAK 163942
Tel: 061 / 19 88 921
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.